in English  
   
 

 

 

 

 

Hiilijalanjälki Travelconilta!

Palvelu soveltuu monipuolisesti eri toimijoille:

 • Hotellit
 • Ravintolat
 • Matkatoimistot
 • Matkailukeskukset
 • Muut palvelusektorin yritykset

Hiilijalanjälki on hyvä tapa konkretisoida yrityksen aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Travelconin kehittämä hiilijalanjälki lasketaan aina toteutuneiden päästöjen mukaan, annamme näin käyttöönne tarkan ja ajantasaisen tuloksen avaimet käteen-palveluna. Toimitamme laskennan tulokset helposti ymmärrettävässä muodossa ja tuotamme myös materiaalia tuloksien viestintää varten. Hiilijalanjälki suhteutetaan aina myös johonkin toiminnalliseen muuttujaan, kuten esimerkisi hotelleilla yöpymisvuorokauteen.

Tilaukset ja tiedustelut: toimisto@travelcon.fi tai p. 050-5202544

Optimoi yrityksesi energiaratkaisut avullamme!

Tarjoamme uusinta energia- ja kiinteistönhallinnan osaamista:

 • Sähkönhankintapalvelut (kaikki sähkötuotteet, myös vihreä sähkö)
 • Kiinteistön etähallinta
 • Siirtotariffin optimointi ja sulakekoon tarkastus
 • Sähköveroluokan tarkastus
 • Energiaselvitykset (myös Motivan mukaiset)
 • Kaukolämmön perusmaksuselvitys
 • Vesiliittymän perusmaksuselvitys
 • Energiatodistukset (myös omakotitalot ja muut asuinrakennukset)
 • Kiinteistön automaatioselvitykset

Palvelut ovat myynnissä erikseen tai asiakaskohtaisesti muokattuina kokonaisuuksina. Myös entuudestaan tutut katselmoinnit ovat yhdistettävissä uudempiin selvitystöihin. Energia ja kiinteistönhallintapalveluiden avulla tavoitellaan energiankulutuksen ja -hankinnan kannalta optimoituja ratkaisuja, jotka parantavat olosuhteita ja tuovat usein myös merkittäviä kustannussäästöjä. Kysy lisää ja tilaa meiltä esittelymaeriaalia! Palvelut soveltuvat myös talo- yhtiöille.

Energia- ja kiinteistönhallintapalvelut tuotetaan yhdessä Enegian kanssa.

 

Ympäristöpäällikkö ja energiapäällikkö

Palvelut sisältävät:

  Ympäristöpäällikkö:
 • Ulkoista ympäristötyön kehittäminen asiantuntijalle
 • Sisältää mm. yksilölliset katselmoinnit, henkilöstökoulutukset, kilpailutukset, ympäristöohjelmat jne.
 • Hinta vain käytetyn ajan mukaan, esimerkiksi 1 päivä/kk

Palvelu on tarjolla majoitus-, kokous- ja kongressialan yrityksille ympäristötyön kehittämistä varten. Ympäristöpäällikkö on uudenlainen palvelukokonaisuus, jossa ympäristötyön kaikki osa-aluuet hoituvat yhden asiantuntjan kautta niin, että ympäristötyö työ ei sido yrityksen omalta henkilöstöltä kohtuutonta ajankäyttöä.

  Energiapäällikkö:
 • Kaikki Enegian tarjoamat palvelut kätettävissä yhdellä kk-hinnalla
 • MM. energiaselvitys, kulutuseurannat, konsultoinnit, kiinteistön etähallinta jne.
 • Ympäristöpäällikkö ja energiapäällikköpalvelut ovat myös yhdistettävissä. Energiapäällikköpalveluun voidaan esimerkiksi liittää yksi päivä/kk ympäristöpäällikön palvelua. Tällöin energia-asioiden kehittäminen on jatkuvaa palvelua Enegian toimeseta ja ympäristöpäällikön palveuita voidaan hyödyntää puhtaasti ympäristöasioiden kehittämiseen.

Energiapäällikkö-palvelun tuomat hyödyt:

 • Opitaan tuntemaan oma kiinteistö paremmin
 • Maksetaan oikea hinta energian ja veden perusmaksuista ja energiasta yleensäkin
 • Tunnistetaan oikeat kohteet energiatehokkuuden kehittämiseksi ja tiedetään niiden oikea toteuttamisjärjestys
 • Parantuneet, tasaiset olosuhteet koko kiinteistössä
 • Kokenut asiantuntija on koko ajan käytettävissä ongelmatilanteissa ja apuna toimien suunnittelussa ja jalkauttamisessa

Palvelun toteuttamisessa ovat mukana Travelcon Oy ja energia-asiantuntija Enegia.

Tilaukset ja tiedustelut: toimisto@travelcon.fi tai p. 050-5202544

 

« Takaisin etusivulle

Yksilölliset Ympäristökatselmoinnit

Ympäristökatselmoinnit eri tarpeisiin:

 • Kevennetty ympäristökatselmointi
 • Normaali ympäristökatselmointi
 • Laajennettu ympäristökatselmointi
 • Yrityksen ekotase
 • Ympäristökatselmointi sisältäen hiilijalanjäljen

Ympäristökatselmoinnit on suunniteltu vastaamaan asiakkaidemme tarpeita entistäkin paremmin. Pienille, mikroyrityksille soveltuvassa kevennetyssä ympäristökatselmoinnissa käydään käytännönläheisesti läpi yrityksen toiminnot ympäristönäkökulmasta. Palvelu sisältää ennakkotehtävän ja katselmointikäynnin asiakasyrityksessä.

Perinteinen, normaali ympäristökatselmointi on suosituin palvelumme vuodesta toiseen. Soveltuvuus laajalti kaikille palvelualan yrityksille, sisältäen ennakkotehtävän, katselmointikäynnin ja laajan kirjallisen, selkokielisen raportoinnin.

Uusi, laajennettu sisältö ympäristökatselmukseen on sovellettavissa eri tarpeisiin. Esimerkiksi jo olemassa olevan ympäristöjärjestelmän auditointiin tai pisteytykseen. Soveltuvuus isommille ja kokeneemmille organisaatioille.

Tilattavissa on myös erillinen osio ympäristökatselmoinnista, yrityksen ekotase. Ekotase on ympäristölaskennan perusta, jolla selvitetään yrityksen sisään tulevat resurssit määrällisin ja laadullisin tiedoin, sekä yrityksestä lähtevät päästöt ja poistot (esim. jätteet). Ekotase on sopiva työkalu ympäristöjohtamiseen, se tarjoaa selkeässä muodossa määrä ja laatutietoa yrityksen ympäristönäkökohdista seurattavaksi säännöllisesti.

Ympäristökatselmointiraporttien lisäksi tilattavissa on asiakkaan luona järjestettävä purkutilaisuus ja tarvittavat muut koulutukset aiheesta

Näiden palveluiden lisäksi tarjoamme luonnollisesti myös muita korkeatasoisia asiantuntijapalveluitamme kehittämään toimintaanne kohti pienempää ympäristökuormitusta.

Kysy tarjousta:

gsm. 050-520 2544, Mikko Jantunen

E-mail:

toimisto@travelcon.fi

 

« Takaisin etusivulle