in English  
   
 

 

Ympäristöjärjestelmä ja ympäristöohjelma

Ympäristöpolitiikka

Ymparistojohtaminen

Ympäristökatselmus

Ympäristöauditointi

Kestävä
kehitys matkailussa

Ympäristömerkit

 

 

Ympäristötietous

Vieresistä linkeistä löydät perustietoa ympäristöasioissa käytettävistä termeistä ja käsitteistä. Ympäristömyötäisessä toiminnassa käsitteet ovat vielä uusia ja vakiintumattomia, joten olemme yrittäneet selventää niitä omalta osaltamme näiden sivujen avulla.